top of page

Tv spot

Een tv-spot heeft als doel op dertig tot zestig seconden een boodschap duidelijk over te brengen. De focus ligt op interesse wekken, bewustwording of mensen enthousiast maken voor een project of goed doel. Ze zijn steeds voorzien van een call-to-action die hen leidt naar meer informatie of naar een actie voor fondsenwerving.

6-tv-spot-1.jpg
6-tv-spot-2.jpg

Deze filmpjes hebben een erg creatieve invulling en zijn tot in detail uitgewerkt en voorbereid. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de opdrachtgevende organisatie. Mad Monkey doet de volledige realisatie van de tv-spots op broadcastniveau en werkt afhankelijk van de productie samen met acteurs, castingbureaus, freelancers, ... De prijs schommelt tussen € 5.000 en € 20.000 afhankelijk van de complexiteit. De productietijd van een tv-spot, van concept tot levering, is drie tot vier maanden.

bottom of page